Hieronder staan enkele adressen die gerelateerd zijn aan de MBvO. Door te klikken op de rood gekleurde tekst activeert u de link naar het betreffende adres.

 

 - gemeente Zoeterwoude algemeen . Subsidiegever van MBvO

- Sportfondsen Sport Servicepunt Leiderdorp en Zoeterwoude. Voor informatie over alle sportieve verenigingen in de regio en nieuws op sportief gebied.

- Sportcafé Zoeterwoude (facebook); brengt verenigingen en ondernemers uit Zoeterwoude dichter bij elkaar ...

- de Eendenkooi; speelt voor de omgeving een centrale rol bij ontmoetingen op sociaal, cultureel en (indoor) sportgebied, ook voor de sportieve activiteiten van de MBvO aan de Rijndijk.

- Ons Huis; multifunctioneel centrum, o.a. sportief onderkomen voor de MBvO in het Dorp.

- Heineken Zoeterwoude; stelt per jaar gelden ter beschikking, die door de Gemeente  worden verdeeld over door haar gekozen Zoeterwoudse organisaties.